Pojdi na glavno vsebino

Projekti slovenske UNESCO ASP mreže

52 projektov

5. Unescov ASP-tek mladih slovenske mreže šol UNESCO

Tip projekta: Mednarodni
Nosilec: Gimnazija Ptuj

Glavni cilj Unescovega ASP-teka mladih je, da mlade navdušimo in naučimo, da razgibano telo pomeni razgibane možgane. Več: http://unesco.gimptuj.si/

Podrobnosti projekta

Pletemo niti mreže na gozdni učni poti Hrastje

Tip projekta: Mednarodni
Nosilec: Osnovna šola Griže

Raznolikost gozdne učne poti Hrastje bomo spoznavali v skupnem druženju v sredo, 5. 10. 2016, v okviru 6. mednarodnega Unescovega projekta Pletemo niti mreže na gozdni učni poti Hrastje. K sodelovanju vabimo Unescove vrtce, osnovne in srednje šole ter vzgojno-izobraževalne ustanove Spodnje Savinjske doline.

Podrobnosti projekta

Meja - naša zgodovina in naša evropska prihodnost

Tip projekta: Mednarodni
Nosilec: Gimnazija Nova Gorica

Mladi skozi delo v projektu Meja utrjujejo zavest o pomenu sodelovanja v mreži. Kot njeni dragoceni in potrebni členi pridobivajo izkušnjo skupnega učenja, raziskovanja, prijateljevanja z elementi zavezništva.

Podrobnosti projekta

Dobre vesti iz naše šole in našega mesta

Tip projekta: Mednarodni
Nosilec: Osnovna šola Ledina

V projektu Dobre vesti iz naše šole in našega mesta bomo v šolskih letih 2016/17 in 2017/18 svojo pozornost usmerili v dogajanje na naših šolah, v dobre prakse z naših šol in udejanjanje UNESCO stebrov skozi naše delo.

Podrobnosti projekta

Mednarodni tabor Premikamo meje 2016

Tip projekta: Mednarodni
Nosilec: Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

Osrednji sklop dejavnosti se dogaja v okviru petdnevnega mednarodnega srečanja, ki se ga udeležijo skupine učencev/dijakov s svojimi mentorji iz drugih slovenskih, hrvaških in srbskih šol.  Poudarek  je na premišljenem preseganju različnih mej: predmetnih, generacijskih in kulturnih. Želimo angažirano vstopati v lokalni prostor, organiziramo delavnice, predavanja, izmenjevali znanje in izkušenj iz različnih okolij. Del projekta je tudi Tabor po taboru, ki prenaša naše ideje tja, od koder prihajajo gostujoče šole.

Podrobnosti projekta

Tujejezični recital Jezik - kultura in tradicija

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Gimnazija Škofja Loka

Celoletni projekt, pri katerem dijaki in učenci pri rednem pouku materinščine in tujih jezikov, v sodelovanju z mentorji in mentoricami na šolah, pripravljajo predstavitve v najrazličnejših oblikah.

Podrobnosti projekta

Jezikajmo - zbliževanje kultur

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Na OŠ Bled imamo od l. 2008 vsakoletno prireditev ob evropskem dnevu jezikov, na kateri tenkočutno prepletamo glasbo, ples, literaturo in gledališče s številnimi jeziki. Prireditev je tudi medgeneracijska, saj aktivno sodelujejo učitelji in starši večjezičnih otrok.

Podrobnosti projekta

Moder stol - nekdo misli nate

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

Barvanje starih in odsluženih stolov, risanje ornamentov in risb ter odtiskovanje dlani oz. predmetov. Pisanje besed in sporočil na stole, v različnih pisavah (npr. v latinici in cirilici) prevajanje v različne jezike, ustvarjanje poetičnih sporočil. Postavljanje stolov na javna mesta, na ulice, v kulturne in druge ustanove, podarjanje stolov osebam, ki imajo vpliv in možnost spreminjanja razmer.

Podrobnosti projekta

Mirovniški festival v Slovenj Gradcu

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Vsakič znova se veselimo, da bom v teh dneh ponovno doživljali izkušnjo prijateljstva, skupnega bivanja in ustvarjanja. Med seboj smo se povezali tisti, ki verjamemo v moč skupnega učenja, raziskovanja, sodelovanja, prijateljevanja in skupnega življenja.

Podrobnosti projekta

Z odra na oder

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Osnovna šola Leona Štuklja Maribor

Projekt je namenjen druženju in prikazu ustvarjalnosti otroških gledaliških skupin skozi UNESCO cilje. Igralci lahko sproščeno, brez treme pred ocenjevanjem, vrstnikom in ostalim obiskovalcem odigrajo svojo predstavo, ki so jo pripravili.

Podrobnosti projekta

Dediščina v rokah mladih: Mladi posvojijo spomenik

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič

Učenci bodo posvojili spomenik v nekdanji kočevarski vasi Pogorelec, postavljen ob 600-letnici naselitve Kočevarjev, in zanj skrbeli.

Podrobnosti projekta

Jezero je - jezera ni

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Rdeča nit našega projekta je varovanje naravne in kulturne dediščine ter varovanje našega naravnega okolja.

Podrobnosti projekta

Učenec poučuje

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: IV. osnovna šola Celje

Ob svetovnem dnevu učiteljev smo dan želeli obeležiti malo drugače. Učencem smo dali možnost, da se samipreizkusijo v vlogi učitelja, da so sami oblikovalci učnega procesa.

Podrobnosti projekta

Veselje do znanosti

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Gimnazija Celje - Center

Z zanimivimi eksperimenti jim te znanosti želimo približati in jih usmeriti v raziskovanje in samostojno odkrivanje na področju naravoslovja ter jih morda posledično navdušiti tudi za študij. V goste vedno povabimo priznanega strokovnjaka s področja kemije ali fizike.

Podrobnosti projekta

UNESCO vrtički - V sodelovanju z naravo sam pridelam zelenjavo

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Zreče

S projektom želimo otroke navdušiti za sobivanje z naravo, spremljanje rasti in razvojarastlin, hkrati pa želimo mlade generacije ozaveščati o pomenu samooskrbe, saj hrana spet postaja pomembna, celo draga dobrina, povpraševanje po kakovostnih, ekoloških izdelkih pa narašča.

Podrobnosti projekta

Otroštvo podaja roko modrosti

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Cvetka Golarja

V projektu sodelujejo UNESCO šole Slovenije, ki s svojimi učenci na kakršen koli način sodelujejo s starejšo generacijo.

Podrobnosti projekta

Ex tempore: Strmol

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

Mlade likovne ustvarjalce bomo popeljali v svet naravne in kulturne dediščine domačega kraja, ki se ponaša s poznanimi ustvarjalci, ki so se s svojim delom zapisali v domačo zgodovino..

Podrobnosti projekta

Kapljice življenja

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika

Glavni namen projekta je ozaveščanje učencev o svetovnih problematikah, obeleževanje mednarodnega dneva zdravja, medpredmetno povezovanje in povezovanje s šolami v mreži UNESCO ter navajanje učencev na vrednote kot so dobrodelnost, humanost, medkulturnost in spoštovanje.

Podrobnosti projekta

Platforma raznolikosti

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Fokovci

Želimo približati čudoviti svet narave in zapuščino naših prednikov svetu »sodobnih« učencev, da bi ga doživeli skozi fotografski- ali videoobjektiv, skozi obdelavo posnetkov, pripravo ustvarjalnih e-gradiv, ki bi jih lahko delili s svojimi vrstniki in na svojevrsten način doživljali naravne in kulturne posebnosti svojega okolja.

Podrobnosti projekta

Živimo skupaj

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Kapela

S projektom želimo pri učencih razvijati in poglabljati razumevanje globalnih dejavnikov, ki oblikujejo njihova življenja ter jim omogočajo pridobivanje spretnosti, vrednot, odnosov in vedenja.

Podrobnosti projekta

Torkarjeva likovna kolonija

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Koroška Bela Jesenice

Podrobnosti projekta

Kiparski ex tempore v grobeljskem drevoredu

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Rodica

Sodelujoči učenci bodo pod vodstvom mentorjev kiparili na temo narave, človeka, čustev in poklica. Prijavljene šole bodo ob prijavi dobile teme za ustvarjanje in se s predhodno pripravljenimi idejami.

Podrobnosti projekta

Tabor ustvarjalcev dobrih vesti

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola XIV. divizije Senovo

Podrobnosti projekta

Voda - kaj mi pomeni

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Cilji projekta so ozaveščanje posameznika o pomembnosti čiste vode, preprečevanje onesnaženosti voda, razmišljanje o vodi kot dragocenem viru življenja in obeleževanje mednarodnega dneva vode (22. marec).

Podrobnosti projekta

Praznični mozaik: svetovni dnevi kulture

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica

Glavni namen projekta je obeležitev različnih praznikov in s tem ohranjanje kulturne dediščine.

Podrobnosti projekta

Naš kraj, njegova kulturna in naravna dediščina

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Vrtec Mornarček Piran

Namen projekta je otrokom omogočiti konkretno izkušnjo pridelave in predelave zelišč nekoč in danes, uporabe v prehrani ter čutno doživetje le teh.

Podrobnosti projekta

Menjaj branje in sanje

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Gimnazija Ledina

Osnovni cilj projekta je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi.

Podrobnosti projekta

Kralj Matjaž pod goro Peco

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Črna na Koroškem

Konec januarja vsako leto v Podpeci pri Črni gradimo gradove kralja Matjaža. Zato si želimo, da bi učenci in dijaki UNESCO šol sodelovali v našem projektu in se udeležili tabora Kralja Matjaža.

Podrobnosti projekta

Večerja

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: GRM Novo mesto, Srednja šola za gostinstvo in turizem

Projekt Večerja poudarja medkulturno učenje (mladostniki spoznavajo lastne prehranjevalne navade ali navade drugih etničnih skupin, odnos do hrane), človekove pravice (pravica do ustrezne hrane kot ena izmed temeljnih človekovih in otrokovih pravic), poudarjena je skrb za trajnostni razvoj in ozaveščanje okoljskih problemov, možna je navezava na mednarodne organizacije ZN, ki rešujejo svetovne probleme (hrana, pridobivanje hrane …)

Podrobnosti projekta

Branje - moje sanje

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje

Na literarno-likovni in multimedijski natečaj vabimo predšolske, osnovnošolske in srednješolske ustvarjalce. S projektom želimo spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in pretok informacij ter spodbujati branje in širiti bralno kulturo med mladimi.

Podrobnosti projekta

Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek

Podrobnosti projekta

Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo«

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek

Dogaja se nam, da morda rastlino še poznamo, kaj več o njej pa ne vemo. OŠ Jožeta Krajca Rakek

Podrobnosti projekta

GimMUN Ptuj 2017

Tip projekta: Mednarodni
Nosilec: Gimnazija Ptuj

Podrobnosti projekta

Mlečna cesta: Hrana, dediščina, kultura in življenje

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Biotehniški center Naklo

Podrobnosti projekta

DREVO=ŽIVLJENJE

Tip projekta: Mednarodni
Nosilec: Osnovna šola Frana Kranjca

Celoletni projekt trajnostnega razvoja povezuje mlade in njihove mentorje s svetovnimi globalnimi cilji Agende 2030. Pristop globalnega učenja kot vseživljenjskega procesa poudarja soodvisnost in vpetost posameznika v globalno dogajanje z lastno aktivnostjo kot enega izmed pomembnih dejavnikov trajnostnega načina življenja.

Podrobnosti projekta

Od pšeničke do potičke

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

Učencem želimo približati pomembnost skrbi za okolje in naš skupni dom, planet Zemlja, delovati lokalno in globalno, predvsem pa da bi se v tem svetu sodobnih tehnologij in dobrin za trenutek ustavili, pogledali okoli sebe ter začutili lepoto svojega doma in pestrosti dobrin, ki nam jih nudi narava.

Podrobnosti projekta

Likovni ex tempore

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Osnovna šola Šempas

Podrobnosti projekta

Unesco priložnost: STARA igr(ač)a za NOVO veselje

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Osnovna šola Zreče

Podrobnosti projekta

Slovenski izgnanci 1941 - 1945

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Gimnazija Brežice

Podrobnosti projekta

S čebelo - za čebelo

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Podrobnosti projekta

Načrtujem hišo

Tip projekta: Nacionalni z mednarodno udeležbo
Nosilec: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Podrobnosti projekta

Drugačnost nas bogati

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

Podrobnosti projekta

Na mostovih ustvarjalnosti

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Zreče

Podrobnosti projekta

Pomladni tek

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Koroška Bela Jesenice

Podrobnosti projekta

Odnos mladih do zdravja

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Glavni namen projekta - prikazati pomen in lastno odgovornost do naše največje blaginje - zdravja z vidika mladih.

Podrobnosti projekta

Unesco ima talent

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Cvetka Golarja

Podrobnosti projekta

Predsodki in stereotipi o Romih

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Šmihel

O Romih, njihovem načinu življenja, kultur ipd. veljajo številna prepričanja, predsodki in stereotipi. Glavni namen našega projekta je, da z učenci naše šole in ostalih udeleženih šol spregovorimo o tej temi. Temo bomo učencem približali skozi literarna dela romskih ustvarjalcev iz našega kraja. Poiskali bomo pravljice, ki govorijo o drugačnosti, potisnjenosti na rob, žalosti ...

Podrobnosti projekta

Mednarodni projekt POVEZANI - V ISKANJU REŠITEV

Tip projekta: Mednarodni
Nosilec: Gimnazija Vič

Osnovno sporočilo projekta je pomen odgovornega ravnanja in aktivnega delovanja vsakega posameznika za strpnost, nenasilje in doseganje svetovnega miru. Cilj uresničujemo z obravnavo vsebin MUN konference 2016 v organizaciji ConvittoNazionale Paolo Diacono, Cividale del Friuli ITALY z naslednjih področij:globalno državljanstvo, zbliževanje kultur, mir in človekove pravice, medkulturno učenje, izobraževanje za trajnostni razvoj ter vloga ZN pri reševanju svetovnih problemov.

Podrobnosti projekta

Dan človekovih pravic

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Ledina

17. SREČANJE UNESCO ASP MREŽE SLOVENIJE

Podrobnosti projekta

Gorniški tabor v Vratih

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola 16. decembra Mojstrana

Podrobnosti projekta

Ustvarjamo iz odpadnega materiala

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta

Že dalj časa se na vsakem koraku srečujemo z opozorili, da se utapljamo v lastnih smeteh, da moramo spremeniti svoje navade. Naši oceani so prekriti s tonami in tonami odpadkov, živali umirajo ujete v naše smeti, rastline so se prisiljene prilagajati ali pa umreti … Prilagajamo se tudi ljudje, eni bolj, drugi manj.

Podrobnosti projekta

Živa knjižnica

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Gimnazija Novo mesto

Nacionalni projekt Gimnazije Novo mesto. V tridesetminutnih osebnih pogovorih, bodo žive knjige pripovedovale svoje življenjske zgodbe, delile svoje izkušnje, znanja in doživetja, ter odgovarjale na radovedna, včasih tudi provokativna in iskriva vprašanja sogovornikov. Žive knjige so namreč ljudje, ki se v svojem vsakdanjem življenju zaradi osebnih okoliščin soočajo s predsodki in stereotipi ter so o tem pripravljeni govoriti z obiskovalci knjižnice.

Podrobnosti projekta

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...