To je stara spletna stran UNESCO mreže pridruženih šol (ASPnet), ki jo bomo v šolskem letu 2018/2019 preselili na http://www.aspnet.si. Prosimo za razumevanje.
Pojdi na glavno vsebino
UNESCO pridružene šole (ASPnet)UNESCO pridružene šoleNacionalna koordinacijaSlovenijeOrganizacija Združenih narodov za izobraževanje,znanost in kulturo

Živimo skupaj

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Kapela

V šolskem letu 2017/2018 vas ponovno vabimo k sodelovanju v nacionalnem projektu Živimo skupaj.

Projekt se nanaša na temi globalno državljanstvo in izobraževanje za trajnostni razvoj.

V projektu želimo pri učencih razvijati in ponotranjiti razumevanje globalnih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo življenje in življenje ljudi po svetu. Želimo jih vzgajati in izobraževati v smeri pozitivnega globalnega državljanstva, ki je neposredno povezano z uresničevanjem miru in trajnostnim razvojem. Želimo, da učenci spoznajo globalne dejavnike, ki oblikujejo naša življenja in si pridobivajo spretnosti za globalno življenje, znajo ustrezno presojati o vrednostih posameznih dejavnikov, pridobivajo odnose in vedenja do globalnih tem. Naučiti jih želimo sodelovati, spoštovati in živeti skupaj - za ohranjanje planeta, na katerem živimo, predvsem pa omogočiti boljše razumevanje svetovnih problemov, ki zaradi vplivov globalizacije zajemajo celotni svet. Namen projekta je obeležiti svetovni dan voda in pri učencih spodbuditi  prepoznavanje vloge našega okolja, družbe, kulture in odgovornosti za družbeno in gospodarsko pravičnost ter varovanje in obnovo ekosistemov na našem planetu. Omogočiti jim želimo tudi medgeneracijske poglede na globalne teme in prikazati vzroke in posledice, dogodkov, ki so se že zgodili in zaznamovali naš svet. Na življenje ljudi na tem planetu lahko vplivajo dogodki in procesi, ki potekajo tisoče kilometrov daleč stran. Zato je zelo pomembno, da mlade pripravimo na preprečevanje naravnih katastrof in jih poučimo o tem, kaj vpliva na njihov nastanek ter jih naučimo, da lahko tudi sami na svoj način prispevajo in pripomorejo k lepšemu in bolj zdravemu življenju na našem planetu.

S projektom želimo omogočiti boljše razumevanje svetovnih problemov ter jih opremiti z znanjem, veščinami, vrednotami in notranjo naravnanostjo, za katere je zaželeno, da bi jih kot državljani sveta imeli za spoprijemanje z globalnimi izzivi.

 

 

ZAVEZANOST UNESCO CILJEM

Projekt vključuje naslednja cilja:

  1. Šola deluje v duhu kulture miru in nenasilja.
  2. Sprejemanje drugačnosti v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Cilje projekta lahko uresničite skozi učni proces pri pouku in izven njega v obliki delavnic, pogovorov (kdo sem, kako lahko prispevam k boljšemu življenju na planetu Zemlja ...) okroglih miz, ogledov (obisk različnih delavnic, obrti v vašem domačem okolju ...) ter praktičnih veščin (delo na zeliščnem vrtu in uporaba različnih zelišč pri kuhi in v zdravstvene ter kozmetične namene, izdelovanje izdelkov iz odpadne embalaže/odpadnega materiala ...). K delavnicam lahko povabite tudi starejše občane, stare starše ali starše. Z njimi naj učenci izmenjajo izkušnje o življenju danes in nekoč, se preizkusijo in naučijo ročnih spretnostih (različna ročna dela, stari običaji ...).

Rezultat projekta je znati živeti skupaj, kljub naši različnosti ter ohranjati naš planet za zanamce.

 

Temeljni cilji projekta so:

  • - razvijanje kulture miru in nenasilja,
  • - razvijanje štirih Delorsovih stebrov (živeti, vedeti, biti, delati skupaj),
  • - spoznavanje kulturnih, naravnih in geografskih značilnosti domačega kraja, Slovenije, domačih obrti in običajev,
  • - spodbujanje pozitivnih medosebnih odnosov,
  • - razvijanje spoštovanja do sebe, drugih in okolja,
  • - ohranjanje pristnosti in sožitje med generacijami ter učenje od starejših,
  • - spodbujanje k recikliranju in ponovni uporabi surovin/materialov
  • - spodbujanje k naravni samooskrbi.

Prijavnica

PoročiloSodelujoče šole in vrtci

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...