Pojdi na glavno vsebino

Živimo skupaj

Tip projekta: Nacionalni
Nosilec: Osnovna šola Kapela

Glavni namen projekta je znati živeti skupaj kljub naši različnosti ter ohranjati naš planet za zanamce, z razvijanjem vedenj, ki nam pri tem lahko pomagajo. Nanašali se bomo predvsem na temi globalno državljanstvo in trajnostni razvoj, skozi medgeneracijsko sodelovanje pa bomo razvijali še medkulturno učenje v promociji kulture miru in nenasilja.

V sklopu projekta se bomo trudili uravnoteženo razvijati vse štiri UNESCO stebre izobraževanja skozi raznolike konkretne dejavnosti, zavezane UNESCO ciljem. V sodelovanju s številnimi zunanjimi partnerji bomo razvijali strpnost in sprejemanje drugačnosti znotraj skupnega izvajanja delavnic v duhu miru in nenasilja in spoznavanja pomembnosti trajnostnega ravnanja posameznika za ohranitev miru in nenasilja globalno. Spoznavali bomo kulturne, naravne in geografske značilnosti domačega kraja, domačih obrti in običajev ter njihovo povezanost s svetom. Vsak posameznik bo po svoji izbiri iz nabora vsebin razvijal poglobljeno skrb za svoj osebnostni razvoj in spoznaval pomembnost konkretnih aktivnosti za trajnostno dobro. Naravno dediščino bomo ohranjali skozi spoznavanje okoliških gozdov, voda in njihovo smotrno rabo, ki nam jo bodo predstavili gozdarji. Iz odpadnega lesa in drugih odpadnih snovi pa bomo oblikovali predmete za trajno rabo in spoznavali ter ohranjali naravno kulturno dediščino samooskrbnih vrtov. Spoznavali in razvijali bomo raznoliko kulinarično, zdravstveno in kozmetično tradicijo rabe vrtnih pridelkov. V spoznavanju smotrne rabe vode, ob obeleženju svetovnega dneva voda, s katerim sovpada finalni dan izvedbe projekta, pa bomo skupaj z znanji o trajnostnem ravnanju z gozdovi, vodami in samooskrbnimi vrtovi, skrbeli za ohranitev našega skupnega doma – planeta Zemlje. Pri delu bomo gradili na pozitivnih medsebojnih odnosih, razvijanju spoštovanja do sebe, drugih in okolja. Trudili se bomo v ohranjanju pristnosti in sožitja med generacijami ter učenje od starejših. Spodbujali in izvajali bomo recikliranje in ponovno rabo surovin in naravno samooskrbo.

S projektom Živimo skupaj želimo omogočiti boljše razumevanje svetovnih problemov in se opremiti z znanji, veščinami, vrednotami in notranjo naravnanostjo v spoprijemanje z globalnimi izzivi, kjer državljani sveta s konkretnimi drobnimi koraki prispevamo v skupno dobro našega planeta Zemlje. Namen projekta je obenem obeležiti svetovni dan voda in poezije, ter v sodelujočih spodbuditi prepoznavanje vloge našega okolja, ravnanja naše družbe, kulture in prepoznati odgovornost za družbeno in gospodarsko pravičnost za varovanje in obnovo ekosistemov na Zemlji. Pomembno je, da ob tem spoznavamo tudi našo kulturno in naravno dediščino, kjer nas predhodne generacije poučijo o ravnanju pred nami, skupaj pa v sodelovanju, strpnosti in sprejemanju drugačnosti gradimo lepo, mirno, zdravo in pestro življenje na skupnem planetu. Svet je vedno bolj globaliziran, kar pomeni, da na življenje ljudi po svetu vplivajo različni dogodki in procesi, ne samo blizu, temveč daleč naokrog (naravne katastrofe, vojne). Naučiti se je potrebno, kako preprečiti nastanke katastrof in s svojim ravnanjem prispevati k ohranitvi in izboljšanju okolja doma in po svetu.

Projekt Živimo skupaj bomo izvajali na OŠ Kapela in v bližnji okolici (gozdovi, vodni svet, dom starejših občanov, delavnice v okolici). Izvajanje bomo pričeli v septembru 2017 z obeležbo mednarodnega dneva za obvarovanje ozonske plasti in pričetkom načrtovanja in izvajanja aktivnosti spremljav in soočenj s cilji projekta v sklopu pouka, interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov, dela podaljšanega bivanja in ur oddelčnih skupnosti. Izvedbo dejavnosti bomo zaključili z obeležbo svetovnega dneva voda in poezije, 22.3.2018, z izvedbo aktivnosti v obliki raznolikih delavnic za učence celotne šole, skupine vrtca v šoli in sodelujoče iz drugih šol. Delavnice bomo izvedli v sodelovanju s starši, starimi starši, Domom starejših občanov Radenci, Gozdarsko zvezo, predstavniki Srednje zdravstvene in kozmetične šole, avtorico knjig o tradicionalni kuhi v našem okolju, vrtnarjem, kulturnimi društvi … Projekt bomo zaključili s sklepnim kulturnim programom in razstavo izdelkov ter predstavitvijo dejavnosti. Preko projekcij pa bomo hkrati predstavili tudi sodelovanje sodelujočih šol na daljavo. Njihove izdelke bomo predstavili tudi na šolski spletni strani pod projektom UNESCO – Živimo skupaj. K sodelovanju bomo skušali pritegniti ljudi iz bližnje okolice in z njimi izmenjali izkušnje in znanja o življenju nekoč in danes ter vplivu in izboljšavah okolja nekoč in danes.

Cilje projekta bomo uresničevali v sklopu učnega procesa (pri pouku, interesnih dejavnostih, podaljšanem bivanju, oddelčnih skupnostih) ter izven njega pri pripravi in izvajanju ciljev (doma, v okolici šole, pri sodelujočih). Intenzivno in koncentrirano pa bomo cilje izvajali v sklopu delavnic, pogovorov, okroglimi mizami, ogledi in izvajanji praktičnih veščin (npr. spoznavanje biotske raznolikosti in opravil za trajnostni razvoj gozda in voda z gozdarkami v gozdu in ob vodah; spoznavanje opravil in ročnih spretnosti v rabi nekoč, ki bi pripomogle k zmanjšanju onesnaževanja okolja in ponovni rabi snovi – v sodelovanju z DOSORJEM; priprava visoke grede iz odpadnih materialov in zasaditev domačih vrtnin – v sodelovanju z vrtnarjem; spoznavanje kulinarike nekoč/danes in raba domačih pridelkov v kuhi – z avtorico knjig; spoznavanje rabe domačih zelišč in pomena zdravega življenja – v sodelovanju z dijaki zdravstvene in kozmetične šole, ki predstavijo svoja znanja in učijo rabe; izdelava čistilcev vode in opozoril iz odpadnih materialov; delavnice razvijanja samopodobe in sprejemanja …)

Sodelujoče šole in vrtci

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...